Visste du att...

 

  • Ett vattentryck på 4000 bar motsvaras av en hastighet på 800 m/s och i överljusfart mellan Mach 2 och Mach 3.
  • Den lokala uppvärmningen som uppstår vid bearbetning, är så liten vid vattenskärning att den påverkar varken materialstrukturen eller detaljens egenskaper.
  • Till skillnad från andra skärande bearbetningsmetoder ger vattenskärning upphov till tryckspänning i stället för dragspänning, vilket ökar stabiliteten.
  • Redan på Clondyketiden använde guldgrävarna sig av vatten för att skära upp grusmassorna i lager efter lager för att komma åt guldet. Vattentrycket fick de upp med hjälp av bälgar och ånga.
  • I USA och året 1969 började idéerna för den moderna industriella användningen ta form. Tanken var först att försöka såga träplankor med denna teknik.
  • Bakgrunden till idén låg i massaindustrin där man hittade sprickor i ångledningar, som inte kunde ses med blotta ögat, genom att följa ångledningarna med en sopkvast. När kvasten fördes över sprickan slets den i stycken av trycket.
  • 1972 var den första tillämpningen för den här tekniken redan klar. Den användes aldrig till träplankor utan till att skära papp.
  • Under tiden hade man i England utvecklat en annan tillämpning som användes till att skär skosulor.
  • Till Sverige kom vattenskärningstekniken redan 1974 och användes för tillverkning av isolering i form av fiberplattor.
  • Den abrasiva vattenskärningen kom igång 1983 vilket innebar att man tillsatte slipmedel till vattenstrålen. I och med detta kan man idag skära i stort sett i alla förekommande material.

Copyright © Aquasoft

Våra Öppettider

Månd-tors: 7:00 - 16:30

Fredag: 7.00 - 13.00

Telefontider:

Månd-tors: 8:00 - 17:00

Fredag:

8.00 - 14.00

Lunch: 12.00 - 13.00